¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥24,000
1K 1K 1K 1K
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造
¥25,000 ¥25,000 ¥27,000 ¥28,000
1K 2K 1K 2K
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造
¥28,000 ¥28,000 ¥30,000 ¥30,000
1K 1K 2K 2K
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造
¥31,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000
1K 2DK 2DK 2DK
伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造
¥33,000 ¥35,000 ¥35,000 ¥40,000
1K
 30m2 ( 9.07坪 )
2DK 2DK 1K
 30m2 ( 9.07坪 )
伊敷 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造 伊敷 構造:鉄筋コンクリート造